• ชุด Bim O ประกอบด้วย บิมโอแคปซูล 1 กป. น้ำมังคุดขนาด 200ml 10 ซอง
  3,420.00 ฿
  4,010.00 ฿  (-15%)
 • ชุดทดลอง การ์ซีเนีย ประกอบด้วย การ์ซีเนียแคปซูล 1 กป. น้ำมังคุดขนาด 200ml 10 ซอง
  3,490.00 ฿
  4,730.00 ฿  (-26%)
 • ชุด การ์ซีเนีย ทางเลือกที่ 1, ประกอบด้วย การ์ซีเนียแคปซูล 3 กป. น้ำมังคุดขนาด 200ml 30 ซอง
  10,170.00 ฿
  13,490.00 ฿  (-25%)
 • ชุด ทูมอริด ทางเลือกที่ 2, ประกอบด้วย ทูมอริด แคปซูล 3 กป. น้ำมังคุดขนาด 200ml 30ซอง
  9,810.00 ฿
  11,540.00 ฿  (-15%)
 • ชุด อาธริน็อกซ์ Arthrinox ประกอบด้วย แคปซูล 1 กป. น้ำมังคุด ขนาด 200ml 10 ซอง
  3,190.00 ฿
  3,980.00 ฿  (-20%)
 • ชุดนอไรซิสแคปซูล ประกอบด้วย แคปซูล 1 กป. น้ำมังคุด ขนาด 200ml 10 ซอง
  3,250.00 ฿
  3,980.00 ฿  (-18%)
 • ชุดคู่นอไรซิส (set) ประกอบด้วย แคปซูล 1 กป. ครีมทาผิว 1 หลอด และน้ำมังคุด ขนาด 200ml 10 ซอง
  3,800.00 ฿
  5,310.00 ฿  (-28%)