BIM100

วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทย

Bim100 เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้
แพ้ภูมิตัวเอง โรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง

 

 คณะนักวิจัย Operation BIM (Bim100) ซึ่งประกอบด้วย

1. รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

2. รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

3. ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

4. รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

5. รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย

ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation BIM (Bim100) ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถอธิบายประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Operation BIM (Bim100) ในการสร้างสมดุลของภูมิคุ้มกันตามหลักภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุด

คณะนักวิจัย Operation BIM

 


Bim100 การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล

Bim100 การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ 

ภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่อย่างสมดุลของเม็ดเลือดขาว 4 ชนิด คือ

  1. Th1 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และ มะเร็ง ได้ดีขึ้น
  2. Th2 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และ หนอนพยาธิ ได้ดีขึ้น
  3. Th17 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากการจัดการของ Th1 และ Th2
  4. Th1, Th2 และ Th17 เมื่อมีมากเกินไปจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากเกินไป จนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง
  5. Treg กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป กลับสู่สภาวะสมดุล

จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation BIM (Bim100) พบว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีผลต่อการปรับ Th1, Th2, Th17 และ Treg ในลักษณะแตกต่างกัน

นักวิจัยจึงอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคที่มีปัญหาต่างๆ เช่น ติดเชื้อโรค มีเนื้องอกในมดลูก ถุงน้ำในรังไข่ เป็นมะเร็ง มีภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ กระเพาะ/ลำไส้อักเสบเรื้อรัง กรดไหลย้อน ข้อเข่าเสื่อม/อักเสบ ผื่นคันตามผิวหนัง สะเก็ดเงิน ตับอักเสบ ตับแข็ง ไตวาย ไทรอยด์เป็นพิษ หอบหืด สันนิบาต เบาหวาน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด วิงเวียนศรีษะ ไมเกรน เก๊าท์ ฯ ต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Operation BIM (Bim100) เนื่องจาก Operation BIM (Bim100) สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้นั่นเอง 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ โทร. 082 959 2695

Line ID : @bim100apco


  • ar5.jpg
    ที่มา และผลงานการวิจัย องค์การมหาชน และ บริษัทมหาชน ประสานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโลกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐเหนือจรดใต้ ร่วมปฏิบัติการ “BIM” (OPERATION “BIM”) เพื่อสุขภาพที่ด...